Transmisores de Nivel Capacitivo


VEGA

 

 

VEGACAL 62VEGACAL 63VEGACAL 63
VEGACAL 62VEGACAL 63VEGACAL 64
 • Electrodo de barra capacitiva para medición de nivel
 • Para usarse en líquidos no conductivos, y sólidos

 • Electrodo de barra capacitiva para medición de nivel, totalmente aislada
 • Para usarse en líquidos conductivos

 • Electrodo de barra capacitiva para medición de nivel, totalmente aislada
 • Para usarse en líquidos conductivos, adhesivos

VEGACAL 65VEGACAL 66VEGACAL 67
VEGACAL 65VEGACAL 66VEGACAL 67
 • Electrodo de cable capacitivo para medición de nivel
 • Para usarse en sólidos y líquidos no conductivos

 • Electrodo de cable capacitivo para medición de nivel, totalmente aislado
 • Para usarse en sólidos y líquidos

 • Capacitivo, electrodo de alta temperatura para medición de nivel